Home  /  O autorovi

 

IVAN KENÉZ, AFIAP, MZSF

sa narodil 1. februára 1948 v Ružomberku. Bolo prirodzené, že v rodnom meste, uznávanom centre slovenskej fotografickej tvorby získal základné znalosti fotografovania. Dlhoročný člen ružomberského fotoklubu tu pôsobil spolu s fotografmi – Petrom Surovým, MUDr. Františkom Odehnalom i ďalšími. Tvorivá atmosféra už v šesťdesiatych rokoch pozitívne ovplyvnila jeho tvorbu. V roku 1969 získal po prvý raz za cyklus fotografií ocenenie na celoštátnej súbornej výstave v Zlíne. V roku 1970 vystavoval na Európskej výstave Junge Fotografen Zeigen Europa v Nemecku. Svojou tvorbou sa prezentoval i na ďalších podujatiach doma i v zahraničí. V ostatných dvadsiatich rokoch sa venuje fotografovaniu plenérov horskej krajiny, najmä v severných častiach Slovenska - v oblasti Tatier a Liptova, ako aj najväčších horstiev sveta - Himalájí, Ánd, Álp. V roku 2001 spolu s Igorom Čomborom vydali knihu Čarovný svet Tatier, v roku 2002 Svet Himalájí, ktorej spoluautorom bol aj Anton Hrubjak a v roku 2005 Slovensko Čarovná krajina. Pri príležitosti svetového kongresu FIAP v roku 2008 bol vyznamenaný zlatým odznakom Zväzu slovenských fotografov. V roku 2013 mu bol udelený medzinárodný titul svetovej federácie AFIAP ako aj národný titul Zväzu slovenských fotografov MZSF. Získal mnohé ocenenia na medzinárodných fotosalónoch doma i v zahraničí. V posledných rokoch sa spolu s Igorom Čomborom prezentovali na samostatných výstavách v New Yorku (OSN), Sydney, Melbourne, Bruseli, Amsterdame, Číne, Prahe, Bratislave, Ružomberku, Košiciach, Banskej Bystrici a Žiari nad Hronom.